GDPR

2018-05-25

Den nya personuppgiftslagen, GDPR säger att vi skall informera dig om hur vi hanterar dina uppgifter.
GDPR träder i kraft idag den 25 Maj 2018 och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen.
Du skall känna dig trygg med hur Profilkompaniet behandlar dina personuppgifter. I vår personuppgiftspolicy kan du läsa mer om hur vi sparar din personliga information.
Se dokumenten nedan.

Mer information om detta kan du läsa på datainspektionens hemsida https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/