Miljö

Profilkompaniet & Miljö

Inledning

Miljöproblem i största allmänhet förefaller ofta svåra att lösa, trots att samhället är väl medvetna om både deras orsaker och konsekvenser. Jag skall inte göra någon vidlyftig analys av vad detta beror på, men min teori är att miljöproblemen och deras lösningar har diskuterats på för hög nivå, och att man har sett på problemen ur fel perspektiv. Naturvetenskaparna har förvisso gjort riktiga problembeskrivningar, men den vetenskap som för dagen väger tyngst vid samhällsbyggandet är ekonomi, och det har visat sig att både ekonomisk teori och praktik saknar förmåga att ta de reella hänsyn som naturvetenskapen kräver. Miljöproblemen har istället för att ses som just sådana, blivit betraktade som ekonomiska (resurs)problem. Detta har visat sig vara en felsyn! Antingen har ekonomerna saknat de verktyg man behöver för att komma till rätta med miljöproblem, eller så har man inte kunnat enas om vilket verktyg man skall använda. Men tack och lov är inget för evigt. För min egen del, och många andras, innebar världsmiljökonferensen i Rio en vändning. I Rio utarbetade man tillsammans de verktyg som behövs för att bygga en hållbar utveckling. Det är dessa verktyg som vi på Profilkompaniet använder då vi är med och bygger framtidens uthålliga samhälle.

Det dokument du nu håller i den hand är en beskrivning av Profilkompaniets miljöarbete fram till och med 2004. Vi vet nu att vi är på rätt väg. Vi är också än mer medvetna än tidigare om att vägen är lång och krokig. Vi måste alla hjälpas åt för att komma fram till målet: Det uthålliga samhället. Vi tar mer än gärna emot synpunkter, tips och kritik (både positiv och negativ) från dig som läser. Samtidigt hoppas vi att vårt miljöarbete kan ge dig tips och influenser i ditt miljöarbete, "framtiden" är vårt gemensamma ansvar.

Martin Rüdén VD Profilkompaniet