Newsbladet

Redan tidigt i Profilkompaniets historia kände vi att det finns saker som man gärna vill dela med sig av. 
Detta resulterade i ett Newsblad.

De första numren av Newsbladet trycktes på papper, och fanns framförallt med i leveranser. Nu skapar vi en pdf fil, och den filen är en av de få saker som vi massmailar till våra kunder. 

Klicka på valfritt nummer för nedladdning, trevlig läsning!